logo

Su Sondajı

SU SONDAJI NEDİR?

Su sondajı yer altında bulunan kullanılabilir tatlı su kaynaklarından su elde etmek için yapılan bir çalışmadır.


SU SONDAJI NASIL YAPILIR ?

Yeryüzünden tabana doğru dik açı ile delik açılması ile elde edilir. Jeolojik formasyonlara bağlı olarak çamurlu ve havalı olmak üzere iki türde su sondajı çalışması yapılır. Çamurlu sondaj gevşek yapılı yumuşak zeminlerde uygulanmaktadır. Havalı sondaj ise sert ve sağlam zeminlerde uygulanmaktadır. Çamurlu ve havalı sondajın haricinde keson(eşme geniş kuyu ) kuyulardan da su elde etmek mümkündür. Çok nadir olsa da yeraltı suları hidrostatik basınç nedeniyle kendiliğinden yeryüzüne çıkmaktadır bu kuyulara ise artezyen kuyusu denir. Su Sondajı ihtiyaçlarınız ve bilgi almak için firmamızla irtibat kurabilirsiniz. Su sondaj ihtiyacınızı karşılayacak yeraltı su ölçümleri yapıldıktan sonra su sondaj çalışması için şantiye mobilizasyonu kurulacaktır. Su sondajı çalışması yapacak organizasyonda 1 adet 25 bar yüksek basınç kompesörü ,1 adet 500 metre derinlikte delme kapasitesinde su sondajı makinesi bu makinele ait ekipman ve 3 su sondaj operatörü bulunacaktır. Şantiye kurulup çalışmaya başlandığında ise yumuşak zemin çamurlu sondaj yapılıp delinecek ve yıkılmaması için çelik muhafaza borusu ile korumaya alınacaktır, Sonrasında ise çelik muhafaza borusunun içinden havalı sondaj yapılacak ve delinmesi planlanan metraj kadar delinecektir. Yapılan su sondajı çalışmasından elde edilen su miktarı yeterli ise pvc filtreli boru ile kuyu borulanacaktır.Yeraltı sularının süzülüp temizlenmesi için pvc boru etrafına podima çakılı doldurularak hem kuyunun yıkılması engellenecek hemde suyu filtre edilmesi sağlanacaktır. Tüm bu işlemlerin sonucunda su sondaj kuyumuz kullanıma hazırdır, Dalgıç pompa yardımı ile suyu kullanabiliriz. ZEMİN TÜRLERİNE GÖRE SONDAJ TEKNİKLERİ:ZEMİN TÜRLERİNE GÖRE SONDAJ TEKNİKLERİ:


HAVALI SONDAJ : Sert ve sağlam kayalık zeminlerde uygulanan sondaj şeklidir. 25 bar 20m3/h kapasiteli yüksek basınçlı Atlas Copco kompresör hava verilerek Pnömatik tabanca ve drill bit ile kayalar kırılarak delinmektedir. Yüksek basınçlı havanın içine sondaj köpüğü verilerek küçük taş tozları ve taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılır. Havalı sondajda kayalık zeminlerde yapılacak dar ve derin su kuyuları için en uygun yöntemdir. Günde ortalama 100 metre su sondajı yapılabilir. En ekonomik su sondaj şeklidir. Su sondajı yapılırken kuyudaki su miktarı kesin olarak görülür.


ÇAMURLU SONDAJ: Yumuşak, gevşek yapılı zeminler uygulanan sondaj şeklidir. Büyük matkap tipi elmaslarla aşındırılan toprak ve yumuşak kaya su  sondaj çamurunun devir daimiyle yeryüzüne çıkarılır. Kuyu içinde devamlı devir daim halinde bulunan sondaj çamuru, delme esnasında kuyunun yıkılmasına engel olmaktadır Günde ortalama 6-24 metre arasında su sondajı yapılabilir. Yumuşak zeminlerde uygulandığı için hassas çalışma gerektirir kuyu maliyetleri havalı sondajdan pahalıdır. Su sondajı yapılırken su kullanıldığı için kuyudaki su miktarı net olarak belirlenemez.


HAVALI VE ÇAMURLU SONDAJ: Sert ve yumuşak zeminlerin bir arada olduğu bölgelerde kullanılan yöntemdir. Hem havalı hem de çamurlu sondaj yapılarak imalat tamamlanır. İstanbul bölgesinin %50 sinde kuyular bu yöntem ile yapılır. Ekonomik olarak iki sondaj çeşidinin ortalamasıdır.

SU SONDAJ KUYUSU YAPILDIKTAN SONRAKİ UYGULAMALAR

SU SONDAJ KUYUSU KUYU İÇİ YIKAMA: Kuyudaki su verimini arttırmak, devamını sağlamak, dalgıç pompanın emiş filtresine kum silt gelmesini önlemek, Su sondaj Kuyusunun ömrünü uzatmak, Filtre etrafındaki çakılmamanın homojen hale gelmesini sağlamak, Çamurlu sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemenin temizlenmesi amacıyla yıkama işlemi yapılır. Havalı yapılan su sondaj kuyularında yıkama işlemine gerek duyulmaz. Su sondaj kuyusu yapımında basınçlı hava kuyu içini temizlemektedir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.

SU SONDAJI KAPASİTE TESTLERİ: Yüksek basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu debisi kapasite testti yapılır. Verim testti sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda kuyuya uygun dalgıç pompa tespit edilir. Dalgıç pompanın sorunsuz çalışması için gereklidir.

SU SONDAJI KUYUSU BORULAMA VE FİLTRE UYGULAMALARI: Su Sondajı işlemi sonrasında zemin toprak özelliklerine göre yumuşak bölge çelik muhafaza borusu ile borulanır sert ve sağlam bölge pvc boru ile borulanır. Su sondaj kuyusunun teçhiz planı yapılır. Su alınacak bölgelere denk gelen yere filtreli pvc boru konulur diğer bölgelere ise kapalı pvc boru konulur. Kuyunun derinliği ve çapına göre teçhiz borusu çapı ve et kalınlığı belirlenir.

Etiket Kelimeler: sondaj,su sondajı,çamurlu sondaj,havalı sondajsu kuyusu, artezyen kuyusu, yer altı su bulma, su sondajı nasıl yapılır, istanbul su sondajı, ümraniye su sondajı, dalgıç pompa

dalgıç pompa, dalgıç pompa servisi, dalgıç pompa hizmeti, su sondajı, kuyu kurtarma, kuyu temizliği, iistanbul dalgıç pompa, istanbul dalgıç pompa servisi
Copyright © 2017 - dalgicpompaservisi.com - Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım
dalgıç pompa, dalgıç pompa servisi, dalgıç pompa hizmeti, su sondajı, kuyu kurtarma, kuyu temizliği, iistanbul dalgıç pompa, istanbul dalgıç pompa servisi